Broddelwerk


  • Close

Broddelwerk schilderij door Rose Verkerk

We renden nergens voor weg. De hele dag al was er iets dat ons wenkte, dat ons met een onderkoelde snuit aan de start van niet eerder geziene panorama’s bracht.    
    Alsof we in een traag malende waterkolk buitelden, zo kwamen we in de slurf van een nonchalant meanderende cycloon terecht. Spiraalsgewijs bewegende clusters schroefden zich omhoog en omlaag. Geen koppen of staarten te bekennen, er was nergens een begin of een eind. Grenzeloos was het daar, en tegelijkertijd rond in zichzelf als een ontspannen vuist. We waren er gelijk het alles en een ieder zonder oordeel. In aller bijzijn keken we als het ware naar elkaar en naar onszelf.

Eeuw na eeuw na eeuw na eeuw is alles uit elkaar voortgekomen en vervlochten geraakt. In zekere zin wordt er permanent vergaard en gesponnen, wordt er getwijnd en verwerkt, wordt er steeds weer een rijper en rijker begin voor een vólgende stap in de schijnwerpers gezet.

    Gaandeweg dit proces is er een almaar fijnmaziger bouwwerk gaan ontstaan, dat zich wat mij betreft met gemak vergelijken laat met een nog immer aan kwaliteit winnend tapijt.

    Maar er dreigt gevaar. We leven ook in het tijdperk van de door ambities blind geworden academisch gevormde aap. We hebben vandoen met een link zoogdiertje dat “het” beter weet, want hij manipuleert, corrigeert en creëert. Met knip- en plakwerk is hij als een kleuter in de weer. Octrooien op “nieuw leven”. Monoglobalisering roeit kapitalen en aandeelhouders binnen. Echter, het nieuwe spul wordt door ons lichaam steeds vaker moèilijk geaccepteerd. Het stelt zich (logischerwijs) in meer of mindere mate te weer. Hoort ú het gillen en schreeuwen der lijven niet? Het aantal groeit gestaag!

    Er zijn er die “het” vrezen. Er zijn er die “het” weten. Maar ja…, de belangen en het geld. Maar ja…, de status en de macht; de mens.

Er is niets dat niét is verknoopt met al het andere. Al snijdt je het “geringste” draadje door…, er treedt onbalans op, er gaan fricties ontstaan, het Majesteitelijke Levensgeraamte krijgt er van langs, rafelt (als je maar lang genoeg doorgaat), ons férme slagen toebrengend, gegarandeerd uit elkaar.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stop de waanzin!!! Stop de moord!!! Stop De Dood!!!