De platte grond


  • Close

de platte grond websiteGaandeweg steeds meer achter zich gelaten. Naakt, en zich omwikkeld met basiswaarden, antwoordde ze op díe vragen die haar nog niet waren gesteld. Vragen die iedereen kende. Waarop ook een ieder het antwoord wist.

Ze is overbodig. Haar weg is íeders weg. Maar de meerderheid zwijgt. Verbergt zich achter andermans rug. Vervangt puurheid door bezit en scherts. Omhelst de achterklap en knecht. Men wijst aan. Maar ze blijft. Waardoor standvastigheid, begrip en inzicht zo diep als mogelijk is in het kollektief geheugen kan worden gegrift. Omdat dat noodzakelijk is. Opdat het blijft.