Deze rozen


  • Close

Wist u, dat zelfs een vuilnisroos zichzelf verplaatsen kan. Het overerfbaar materiaal, van zowel de man als de vrouw, versmelt je makkelijk, als plant, tot een handzame granaat, die je met een volmaakt uitgedokterd springveersysteem aan het lanceren gaat op dié momenten van het bestaan, dat alles in de natuur voor nieuwe geboortes op groen is gaan staan.

    Al triomfen oogstend en hartekreten schreeuwend, al exploderend en meters winnend springend, vangt zo telkenmale het volgend leven voor deze wezens op een belendend stukje grond weer aan.