Een utopie!?


  • Close

utopie websiteIk ga terug. Ik ga naar huis. Ik ga terug naar daar waar ik mijzelf van binnenuit ontplooien kan. Waar de speelruimte pas ter diskussie staat indien de ander gehinderd wordt, als er frustraties gaan ontstaan voor het totaal. Al levend ontdekken wat je werkelijk wilt. Onvermoede talenten die plotsklaps boven kunnen komen. Niet de markt of het rendement bepalen de kansen en de keuzes, maar het wezen dat je bent, hetgene dat er trots naar voren treden komt vanuit het hart.

De route er naartoe!? Kijk eens om je heen. Het is een kwestie van voelen, denken en handelen. Tot ziens. Tot kijk. Tot straks. Welkom in de pluriformiteit. Welkom op het alle-tonen-en-tinten bevattende palet. Wat zeg je? Neen, daar doen we niet aan. We hebben niets met geld.