Heaven’s jump


  • Close

katHier. Bij ons. Wat is er niƩt ingesteld op het doorgeven van leven. Sexualiteit is derhalve een belangwekkende zaak. Oppervlakkig gezien is genot de spil waar alles om draait. Gekscherend zou je kunnen zeggen: alles dat leeft staat op de loonlijst van het mondiale bordeel, wringt zich (zich hiervan meer of minder bewust) binnen, langs het aanrecht der genen, richting de globale barensbuik.

De beleving is een serieuze zaak. Schoonheid en geslachtsdrift gaan bij mij hand in hand. Langzaamaan verdwijnen tot er niets anders meer bestaat dan die sprong, die duik, terwijl ik naar “het mooiste landschap”, naar jouw benen, buik en billen kijk. Om uitgebalanseerder terug te komen. Om het samen eens te zijn. Om, hoe dan ook, voor langere tijd te zijn aaneengesmeed mede rond deze door merg en been gaande thrill. Sprong na sprong. Duik na duik. Steeds maar weer.