Hoezo!?


  • Close

Ik snap niet dat je het me vragen kunt. Zijn we dat dan niet állemaal. Wij állen hebben ons er aan onderworpen. Niémand kan zonder. Allen zijn we dienaren van Het Hoogste, van Het Ontzagwekkendste, van Het Invloedrijkste, van Het Gezegendste, van Mammon…, wij allen zijn toch zonen en dochters van die verheven kapitale vorstengod tronend en verordonnerend vanuit z’n koninkrijk dat ooit werd opgetrokken uit extracten van hebzucht en goud.