Maskers af


  • Close

spagaat websiteIn een waarachtig geëmancipeerde samenleving kun je zijn wie je bent, daar definiëert zich absolute gelijkwaardigheid en neemt een ieder deel, vanuit specifieke vaardigheden, aan het totaal…, met weelde en pluriformiteit als resultaat, met het groeien in eigenheid als “hoogste” prijs.

Gindse appel is wat ze is. Er waren ooit mensen die haar waarde uitdrukten in geld. Los van haar geur, kleur en smaak kon die waarde “eventjes verderop” weer anders zijn. Wat een leven. Ze is niet meer. Ze werd ziek en overleed. Ze stierf van uitputting vlak voordat De Beurs zonder “eigen pomp” en bloedeloos bleek te zijn, vlak voordat De Markt z’n laatste rustplaats vond in het zèlfgedolven graf.