Spitzenloos


  • Close

rat op krukje websiteDe goden voorbij. Het verzuilde politieke landschap ruimschoots gepasseerd. Alles is weer wat het is, is weer zoals het naar voren treedt vanuit zichzelf, zoals wat men er, emotioneel gezien, aan beleeft.

Alles naast elkaar. Gelijkwaardigheid zonder te moeten refereren aan een getal. OpniƩuw nu, worden we als gasten warm onthaald door onze (laatst nog) zo door elkaar geschudde- en weer schoongespoelde planeet.

Vrijbaan voor wie je bent. Kunnen leven naar waar je voor staat, naar waaruit je opgetrokken werd.

Vermaak om het onttroonde bolwerk geld. Geld, het volmaakte knechtingsinstrument, het instrument dat werd bejubeld en verguisd, dat als een naam- en spitzenloze danser was; soms kronend omhoog gestoken, danweer zieltogend kelderwaarts verwezen en gedirigeerd. Als een parallelgaande blindganger was ze ook aan wat de waan van alledag ons middels beursnoteringen opdrong en verordonneerde, ons zalvend orgasmeerde danwel leegrovend verkrachten deed.

Welkom aan Het Hart als levenskompas, als duidingsijzer, ploegschaar en beschavingsmaat.

 

Take it or leave it. Het komt er aan. De speelse- en van verbeeldingskracht doortrokken mens. Het alles onder de noemer zinnigheid samengebracht. Het alles tot in lengte van jaren slechts door wijsheid (op de achtergrond zinderend en vibrerend aanwezig) bewaakt.