Who’s next.


  • Close

Er heerste daar de terreur van-het-niets. De ergste, degeen die het hardste brallen kon, geraakte laatstelijk zo op drift, zo verweven met het steeds heftiger schudden en trillen van zijn lijf en daarmee met delen van de wereld om hem heen, dat, terwijl de anderen slechts volgen en zwijgen konden, het alles als-één werd, zich tot een vervaarlijke holte ging vormen, tot een diepe wond ontspoorde waarin veel van ons bestaan voorgoed verdween.